منچستر یونایتدپرونده:Manchester United FC crest.png

مقامات منچستر یونایتد

مالک : خانواده گلیزر
رییس افتخاری : مارتین ادواردز
مدیران : آورام گلیزر و جوئل گلیزر
مدیرعامل : دیوید جیل
بازرس اجرایی : مایکل بولینگبروک
مدیر بازگانی : ریچارد آرنولد
رییس کادر اداری :  اد وودوارد
مدیران غیر اجرایی : برایان گلیزر، کوین گلیزر، ادوارد گلیزر، دارسی گلیزر